Declarație privind protecția datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Indicații generale

Următoarele note oferă o simplă imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vizitați această pagină web. Datele cu caracter personal sunt toate datele, cu care puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați Declarația de protecție a datelor inclusă în acest text.

Colectarea datelor pe această pagină web

Cine este responsabil pentru colectarea de date de pe această pagină web?
Prelucrarea datelor de pe această pagină web se face de către administratorul paginii web. Datele sale de contact se regăsesc în secțiunea Impressum de pe această pagină web.

Cum colectăm datele dvs.?
Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate în momentul în care dvs. ni le comunicați. De exemplu, acestea pot fi date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau după consimțământul dvs. de către sistemele noastre IT, la vizitarea paginii web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser-ul de internet, sistemul de operare sau momentul accesării paginii). Colectarea acestor date se realizează în mod automat, de îndată ce intrați pe această pagină web.

Pentru ce folosim datele dvs.?
Anumite date sunt colectate pentru a garanta funcționarea fără erori a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul dvs. ca utilizator.

Ce drepturi aveți în ce privește datele dvs.?
Aveți dreptul să obțineți gratuit în orice moment informații despre proveniența, destinatarul și scopul în care au fost stocate datele dvs. cu caracter personal. În plus, aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă ați acordat un consimțământ pentru prelucrarea datelor, vă puteți retrage acest consimțământ oricând cu efect pe viitor. În plus, în anumite condiții, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema protecției datelor, puteți să ni le adresați în orice moment.

Instrumente de analiză și instrumente de la furnizori de servicii terți

Când vizitați această pagină web, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se întâmplă, în principal, cu așa-numitele programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză găsiți în următoarea Declarație de protecție a datelor.

2. Hosting
Hosting extern Netlify

Această pagină web este găzduită la prestatorul extern de servicii Netlify (Hoster). Hoster-ul prelucrează adresa dvs. IP și o stochează în fișiere jurnal. Fișierele jurnal nu vor fi salvate mai mult de 30 zile. Prelucrarea datelor are loc automat și este necesară pentru pregătirea și siguranța ofertei web, precum și îmbunătățirea acesteia. Aceste informații pot fi citite în declarația de protecția datelor a Netlify, precum și în directivele RGPD de la Netlify.

Datele cu caracter personal, care sunt înregistrate pe această pagină web, sunt salvate pe serverele Hoster-ului. În acest sens, poate fi vorba mai ales despre cereri de contact, date meta și date de comunicare, date de contact, nume, accesări de pagini web și alte date care sunt generate prin pagina web.

Utilizarea Hoster-ului are loc în scopul îndeplinirii contractului față de clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD) și în interesul furnizării ofertei noastre online sigure, rapide și eficiente printr-un furnizor profesional (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Hoster-ul nostru va prelucra datele dvs. numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale de executare și respectă instrucțiunile noastre în raport cu aceste date.

Încheierea unui contract de prelucrare a comenzii
Pentru a garanta prelucrarea în conformitate cu protecția datelor, am încheiat un contract de prelucrare a comenzii cu Hoster-ul nostru.

3. Informații generale și informații obligatorii
Protecția datelor

Administratorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Tratăm confidențial datele dvs. cu caracter personal și corespunzător prevederilor legale de protecție a datelor, precum și corespunzător acestei Declarații de protecție a datelor.

Când utilizați această pagină web, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt datele, cu care dvs. puteți fi identificat personal. Actuala Declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm noi și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru. Atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor prin internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta breșe de siguranță. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului terților.

Notă adresată entității responsabile

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor de pe această pagină web este:
TAMPOPRINT GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen

Director: Sylvester Philipp

Tel: +49 71 50 92 8 – 0
E-mail: info@tampoprint.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică, care decide singură sau împreună cu alții scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail sau altele similare).

Perioada de stocare

Dacă în cadrul acestei declarații privind protecția datelor nu este menționată nicio perioadă de stocare specială, datele dvs. cu caracter personal rămân la noi, până când se anulează scopul pentru prelucrarea datelor. Dacă revendicați o cerere îndreptățită de ștergere sau revocați un consimțământ de prelucrare a datelor, datele dvs. vor fi șterse, dacă nu avem alte motive admisibile legal pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de exemplu, termene de păstrare legale fiscale sau comerciale); în ultimul caz, ștergerea are loc după încetarea acestor motive.

Indicații generale referitoare la temeiurile juridice ale prelucrării datelor pe această pagină web

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza art. 6 alin. 1 lit. a RGPD, respectiv art. 9 alin. 2 lit. a RGPD, dacă se prelucrează categorii deosebite de date atunci conform art. 9 alin. 1 RGPD. În cazul unui consimțământ explicit pentru transmiterea datelor cu caracter personal în state terțe, prelucrarea datelor are loc, în plus, pe baza art. 49 alin. 1 lit. a RGPD. Dacă v-ați dat consimțământul pentru stocarea module cookielor sau accesul la informații în dispozitivul dvs. terminal (de exemplu, prin Device-Fingerprinting), prelucrarea datelor are loc suplimentar pe baza art. 25 alin. 1 Legea privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație. Consimțământul este revocabil în orice moment. Dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dvs. pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. În plus, prelucrăm datele dvs., în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale pe baza art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD. Prelucrarea datelor poate să mai aibă loc și pe baza interesului nostru legitim conform art. 6 alin.1 lit. f din RGPD. Cu privire la temeiurile legale relevante în caz particular se informează în următoarele paragrafe ale acestei declarații privind protecția datelor.

Responsabilul cu protecția datelor

Am angajat pentru compania noastră un responsabil cu protecția datelor.:

Domnul Steffen Emhardt, EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
e-mail: datenschutz@tampoprint.de

Indicație privind transmiterea datelor în SUA și alte state terțe

Folosim, printre altele, instrumente ale companiilor cu sediul în SUA sau în alte state terțe care nu sunt sigure din punct de vedere ale legislației privind protecția datelor. Când sunt active aceste instrumente, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise în aceste state terțe și acolo pot fi prelucrate. Vă atragem atenția asupra faptului că în aceste țări nu se poate garanta un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al UE. De exemplu, companiile din SUA sunt obligate să publice date cu caracter personal către autorități de securitate, fără ca dvs., ca persoană vizată, să puteți acționa în justiție împotriva acestui fapt. Prin urmare, nu se poate exclude ca autoritățile SUA (de exemplu servicii secrete) să prelucreze, să evalueze și să stocheze pe termen lung datele dvs. aflate pe servere din SUA în scopuri de supraveghere. Asupra acestor activități de prelucrare nu avem nicio influență.

Retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dvs. explicit. Puteți retrage oricând un consimțământ deja dat. Pentru aceasta, este suficient să ne transmiteți o comunicare informală prin e-mail. Legalitatea procesării datelor efectuate până la retragere nu este afectată de retragere. Dreptul la opoziție față de colectarea datelor în cazuri speciale, precum și publicității directe (articolul 21 RGPD).

Când prelucrarea datelor se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. E sau F din RGDP, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive care reies din situația dvs. particulară. Acest lucru se aplică și creării de profiluri bazate pe aceste prevederi. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează o prelucrare a datelor poate fi găsit în această Declarație de protecție a datelor. În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, decât în cazul în care putem demonstra motive legitime imperative pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește invocării, exercitării sau apărării unor revendicări legale (opoziție conform art. 21 alin. 1 RGPD).

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de publicitate directă, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de publicitate directă (opoziție în temeiul art. 21 alin. 2 din RGPD).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării RGPD, cei afectați au dreptul să se plângă unei autorități de supraveghere, în special în statul membru în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau se află sediul pretinsei încălcări. Dreptul de a depune o plângere există, fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita să vi se furnizeze dvs. sau unui terț, în format electronic, datele pe care le prelucrăm în mod automat în baza consimțământului dvs. sau pentru îndeplinirea unui contract. Atunci când solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face doar în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru protejarea transferului de conținut confidențial, de exemplu comenzi sau solicitări, pe care ni le transmiteți în calitatea noastră de administrator de pagină web, utilizăm criptare SSL, respectiv TLS. Recunoașteți o conexiune criptată prin faptul că bara de adresă a browser-ului dumneavoastră se modifică din „http://” în „https://” și după simbolul lacătului din bara browser-ului dvs.

În cazul în care este activă criptarea SSL respectiv TSL, datele pe care dvs. ni le transmiteți, nu pot fi accesate de terți.

Informare, ștergere și rectificare

În contextul prevederilor legale în vigoare, aveți dreptul în orice moment la informare gratuită cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, despre originea și destinatarul acestora și despre scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema datelor cu caracter personal, puteți să ni le adresați în orice moment la adresa indicată în secțiunea Impressum.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în secțiunea Impressum. Dreptul de a restricționa prelucrarea există în următoarele cazuri:

 • Dacă contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal stocate la noi, în general avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale a fost făcută/este făcută în mod ilegal, puteți solicita restricția de prelucrare a datelor în loc de ștergere.
 • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, dar dvs. totuși aveți nevoie de ele pentru exercitarea, apărarea sau invocarea unor revendicări legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în locul ștergerii lor.
 • Dacă vă opuneți în temeiul art. 21 alin. 1 din RGPD, trebuie să se creeze un echilibru între interesele dvs. și ale noastre. Atât timp cât nu este stabilit ale cui interese sunt mai importante, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru invocarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive de interes public importante ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.
4. Colectarea datelor pe această pagină web
Module cookie

Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text mici și nu afectează dispozitivul dvs. Ele sunt stocate fie temporar pentru durata unei sesiuni (module cookie de sesiune) sau permanent (module cookie permanente) pe dispozitivul dvs. Modulele cookie de sesiune sunt șterse automat după încheierea vizitei dvs. Modulele cookie permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți sau are loc o ștergere automată prin intermediul browser-ului dvs. web.

Parțial pot fi salvate și module cookie de la furnizori terți pe dispozitivul dvs. final, când vizitați pagina noastră (module cookie terță parte). Acestea ne facilitează nouă sau dvs. anumite servicii ale furnizorilor terți (de ex. module cookie pentru derularea serviciilor de plată).

Modulele cookie au diverse funcții. Numeroase module cookie sunt tehnic necesare, deoarece anumite funcții ale paginii de internet nu ar funcționa fără acestea (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea de videoclipuri). Alte module cookie au drept scop evaluarea comportamentului utilizatorului sau afișarea de publicitate.

Modulele cookie necesare pentru desfășurarea procesului de comunicare electronică, pentru furnizarea anumitor funcții dorite de dvs. (de exemplu, pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru optimizarea paginii de internet (de exemplu, module cookie pentru măsurarea audienței publicitare) sunt stocate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, în măsura în care nu se indică un alt temei legal. Administratorul paginii web are un interes legitim pentru stocarea modulelor cookie necesare, în vederea furnizării serviciilor sale fără erori de natură tehnică și în mod optimizat. În măsura în care se solicită un consimțământ pentru stocarea modulelor cookie și tehnologiilor comparabile de recunoaștere, prelucrarea are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 legea privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație); consimțământul este revocabil în orice moment.

Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la stabilirea modulelor cookie și să permiteți module cookie numai în mod individual, respectiv să acceptați module cookie numai în anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browser-ului. Dacă se dezactivează modulele cookie la setările de protecția datelor, funcționalitatea acestei pagini web poate fi restricționată.

Dacă se utilizează module cookie de la companii terțe sau în scopuri de analiză, vă informăm separat în această privință în cadrul acestei declarații de protecția datelor și, după caz, vă solicităm un consimțământ.

Fișierele jurnal în server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere jurnal ce apar în server, pe care browser-ul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • tipul browser-ului și versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat
 • referrer URL
 • numele host al calculatorului care accesează
 • ora solicitării serverului
 • Adresă IP

Nu este efectuată o asociere a acestor date cu datele din alte surse de date.

Colectarea acestor date se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea paginii sale web – pentru aceasta, fișierele de jurnal de server trebuie să fie înregistrate.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dvs., inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din acestea (numele, cererea), vor fi stocate și prelucrate de noi, în scopul de a prelucra cererea dvs. Nu transmitem aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se face pe baza ar. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, dacă solicitarea dvs. are legătură cu îndeplinirea unui contract sau este necesară la punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim pentru prelucrarea efectivă a cererii adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) sau pe consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD) dacă acesta a fost solicitat; consimțământul este revocabil oricând.

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul solicitărilor de contact rămân la noi, până când ne veți solicita ștergerea acestora, vă veți retrage consimțământul pentru stocarea lor sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după finalizarea procesării cererii dvs.). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate
Google Tag Manager

Utilizăm Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument cu ajutorul căruia putem integra instrumente de urmărire sau statistică și ale tehnologii pe paginile noastre web. Google Tag Manager în sine nu creează profiluri de utilizator, nu stochează module cookie și nu întreprinde analize independente. El servește numai la gestionarea și declanșarea instrumentelor integrate prin el. Google Tag Manager înregistrează însă adresa dvs. IP, care poate fi transmisă și la compania mamă a Google în Statele Unite.

Utilizarea Google Tag Manager se face pe baza art. 6 alin.1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim pentru o integrare rapidă și necomplicată și o gestionare a diferitelor instrumente pe pagina sa web. În măsura în care s-a solicitat un consimțământ, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 legea privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație, în măsura în care consimțământul cuprinde stocarea modulelor cookie sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, Device-Fingerprinting) în sensul legii privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Google Analytics

Această pagină web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics facilitează administratorului paginii web analiza comportamentului vizitatorilor paginii web. În acest sens, administratorul paginii web obține diverse date de utilizare, de exemplu, accesările paginii, durata șederii, sistemele de operare folosite și proveniența utilizatorului. Aceste date sunt rezumate într-un user-ID și sunt alocate respectivului dispozitiv al vizitatorului paginii web.

În plus, cu Google Analytics putem, printre altele, înregistra mișcările dvs. de mouse și scroll și clicurile. De asemenea, Google Analytics folosește diverse abordări de modelare, pentru a completa seturile de date înregistrate și utilizează tehnologii Machine-Learning la analiza datelor.

Google Analytics folosește tehnologii care facilitează recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului utilizatorului (de ex. module cookie sau Device-Fingerprinting). Informațiile înregistrate de Google despre utilizarea acestui website sunt, de obicei, transmise către un server Google din SUA și sunt salvate acolo.

Utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim asupra analizei comportamentului utilizatorului, pentru a-și optimiza atât oferta web, cât și publicitatea. În măsura în care s-a solicitat un consimțământ, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 legea privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație, în măsura în care consimțământul cuprinde stocarea modulelor cookie sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, Device-Fingerprinting) în sensul legii privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Transferul de date în SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin
Puteți împiedica înregistrarea și prelucrarea datelor dvs. de către Google prin descărcarea și instalarea acestui plug-in de browser, disponibil la adresa următoare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor cu privire la utilizator, găsiți în Declarația de protecție a datelor oferită de Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prelucrarea comenzii
Am încheiat cu Google un contract privind prelucrarea comenzii și implementăm integral prevederile stricte ale autorităților germane de protecție a datelor în ceea ce privește utilizarea Google Analytics.

6. Plug-inuri și instrumente
YouTube

Această pagină web integrează videoclipuri ale paginii web YouTube. Administratorul paginii web este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Dacă vizitați una din paginile noastre pe care este integrată Youtube, se realizează o conexiune cu serverele YouTube. În acest sens, i se va comunica server-ului YouTube, care din paginile noastre le-ați vizitat.

În plus, YouTube poate stoca diverse module cookie pe dispozitivul dvs. sau poate folosi tehnologii similare pentru recunoaștere (de exemplu, Device-Fingerprinting). În acest mod YouTube poate obține informații despre vizitatorii acestei pagini de internet. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni frauda.

Dacă sunteți autentificat în contul YouTube, puteți permite YouTube, să vă asocieze comportamentul de navigare direct la profilul dvs. personal. Puteți preveni acest lucru, prin deconectarea din contul YouTube.

Utilizarea YouTube este în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care s-a solicitat un consimțământ, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 legea privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație, în măsura în care consimțământul cuprinde stocarea modulelor cookie sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, Device-Fingerprinting) în sensul legii privind protecția datelor și protecția sferei intime în serviciile de telecomunicație. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații referitoare la folosirea datelor utilizatorilor regăsiți în declarația privind protecția datelor a companiei YouTube la: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe TypeKit Fonts

Pentru reprezentarea unitară a caracterelor de litere utilizăm așa-numitele fonturi web, care sunt puse la dispoziție de Adobe. La accesarea unei pagini, browser-ul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria dvs. cache, pentru a putea afișa în mod corect textele și fonturile. În acest scop, browser-ul utilizat de dvs. trebuie să stabilească o conexiune cu serverele Adobe. Astfel, Adobe este informat cu privire la faptul că pagina noastră de internet a fost accesată cu adresa dvs. IP. Utilizarea Adobe TypeKit Fonts este în interesul unei prezentări unitare și corespunzătoare a ofertelor noastre online. Baza legală o constituie art. 6 alin. 1 litera f RGPD.

Informații suplimentare cu privire la Adobe TypeKit Fonts găsiți în declarația de protecție a datelor oferită de Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Puteți să vă setați browser-ul dvs., astfel încât fonturile să nu fie încărcate de serverele Adobe (de exemplu, prin instalarea de Add-Ons precum NoScript oder Ghostery). Dacă browser-ul dvs. nu suportă Adobe Fonts sau ați prevenit accesul la serverele Adobe, atunci textul va fi afișat în fontul standard al sistemului.

Algolia Search

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Pe pagina noastră web utilizăm un serviciu de motoare de căutare de la Algolia Inc. („Algolia“) pentru căutarea și indexarea conținuturilor. Prin utilizarea Algolia vor fi transmise adresa dvs. IP și cererea dvs. de căutare la un server Algolia și acolo vor fi stocate pentru 90 zile în scopuri de statistică. Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de utilizare ale Algolia, precum și directiva de protecție a datelor a Algolia. Algolia nu transmite datele colectate la terți, ci le prelucrează exclusiv intern pentru evaluări statistice și monitorizarea serviciilor ei.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Scopul prelucrării
Utilizarea Algolia are loc cu scopul găsirii mai ușoare a informațiilor conținute în paginile noastre web și astfel a accesibilității garantate pentru utilizatori. În acestea se află și interesul nostru legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Durata stocării datelor cu caracter personal
Datele vor fi stocate pe serverul Algolia pentru o perioadă de 90 zile.

7. Prismic

Pentru prezența noastră pe internet folosim Prismic ca sistem de management al conținutului. Aici este vorba despre un serviciu al Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138, denumit în continuare numai „Prismic“.

Pentru a facilita reprezentarea conținutului prezenței noastre pe internet, la accesarea prezenței noastre pe internet se realizează o conexiune cu serverele Prismic.

Baza legală o constituie art. 6 alin. 1 litera f RGPD. Interesul nostru legitim se află în optimizarea și operarea economică a prezenței noastre pe internet.

Prin conexiunea cu Prismic realizată la accesarea prezenței noastre pe internet, Prismic poate stabili de pe ce pagină web a fost trimisă cererea dvs. și la ce adresă IP trebuie transmise conținuturile.

Prismic oferă la https://prismic.io/legal/privacy și https://prismic.io/security informații suplimentare și atrage atenția asupra faptului că directiva privind protecția datelor de la Prismic corespunde cu Regulamentul general UE de protecție a datelor (RGPD).

8. Prezențe online pe rețele de socializare
Prelucrarea datelor prin rețele de socializare

Întreținem profiluri accesibile public în rețelele de socializare. Mai jos găsiți rețelele de socializare folosite de noi în detaliu.

Rețelele de socializare, precum Facebook, Twitter etc. pot să analizeze comportamentul dvs. de utilizator, de regulă, cuprinzător, când vizitați paginile lor web sau o pagină web cu conținuturi integrate de Social Media (de exemplu, butoane Like sau bannere publicitare). Prin vizitarea prezențelor noastre pe Social Media se declanșează numeroase procese de prelucrare relevante pentru protecția datelor. Mai precis:

Dacă sunteți autentificat în contul dvs. de Social Media și vizitați prezența noastră pe Social Media, administratorul portalului de Social Media poate aloca această vizită contului dvs. de utilizator. Însă datele dvs. cu caracter personal pot fi înregistrate în anumite circumstanțe și atunci când nu sunteți autentificat sau nu dețineți un cont la respectivul portal de Social Media. Această înregistrare a datelor are loc, în acest caz, de exemplu prin intermediul modulelor cookie, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. sau prin înregistrarea adresei dvs. IP.

Cu ajutorul datelor astfel înregistrate, administratorii portalurilor de Social Media pot crea profiluri de utilizator, în care sunt salvate preferințele și interesele dvs. În acest mod vi se poate afișa publicitate raportată la interese în cadrul și în afara prezenței respective pe Social Media. Dacă dispuneți de un cont la respectiva rețea de socializare, publicitatea raportată la interese poate fi afișată pe toate dispozitivele pe care sunteți sau ați fost autentificat.

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că noi nu putem înțelege toate procesele de prelucrare de pe portalurile Social Media. Prin urmare, în funcție de furnizor, pot să fie realizate eventual alte procese de prelucrare de către administratorii portalurilor Social Media. Detalii despre acestea găsiți în condițiile de utilizare și prevederile de protecția datelor ale portalurilor respective de Social Media.

Temei legal
Aparițiile noastre Social media trebuie să garanteze o prezență cât posibil de cuprinzătoare pe internet. Aici este vorba despre un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Procesele de analiză inițiate de rețelele de socializare se bazează eventual pe temeiurile legale diferite, care trebuie indicate de administratorii rețelelor de socializare (de exemplu, consimțământ în sensul art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).

Operator și invocarea drepturilor
Dacă vizitați una dintre aparițiile noastre Social Media (de exemplu, Facebook), împreună cu administratorul platformei Social Media suntem responsabili pentru procesele de prelucrarea datelor declanșate la această vizită. Puteți invoca drepturile dvs. (informare, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și contestație) în principiu atât față de noi, cât și față de administratorul respectivului portal Social Media (de exemplu, față de Facebook).

Vă rugăm să aveți în vedere că în ciuda responsabilității comune cu administratorii portalurilor Social Media nu aveți nicio influență în totalitate asupra proceselor de prelucrare a datelor prin portalurile Social Media. Posibilitățile noastre se orientează semnificativ după politica de companie a respectivului furnizor.

Perioada de stocare
Datele înregistrate nemijlocit de noi prin prezența pe Social media vor fi șterse de noi, de îndată ce ne veți solicita ștergerea acestora, vă veți retrage consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică. Modulele cookie salvate vor rămâne pe dispozitivul dvs., până când le ștergeți. Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra perioadei de stocare a datelor dvs., care sunt stocate de administratorii rețelelor de socializare în scopuri proprii. Pentru detalii vă rugăm să vă informați direct de la administratorii rețelelor de socializare (de exemplu, în declarația lor privind protecția datelor, vezi mai jos).

Rețele de socializare în detaliu

Facebook
Dispunem de un profil la Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Conform declarației Facebook, datele înregistrate sunt transmise chiar și în SUA și în alte țări terțe.

Puteți să vă adaptați setările de publicitate independent în contul dvs. de utilizator. Pentru aceasta, dați clic pe următorul link și autentificați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Transferul de date în SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii găsiți în declarația de protecția datelor a Facebook la https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Dispunem de un profil la Instagram. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Transferul de date în SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal găsiți în declarația de protecția datelor a Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Dispunem de un profil la LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. LindekIn folosește module cookie de publicitate.

Dacă doriți să dezactivați modulele cookie de publicitate LindekIn, vă rugăm să folosiți următorul link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Transferul de date în SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa și https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Detalii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal găsiți în declarația de protecția datelor de la LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Dispunem de un profil la YouTube. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Detalii privind tratarea datelor dvs. cu caracter personal găsiți în declarația de protecția datelor a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Xing
Dispunem de un profil la Xing. Furnizorul este New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germania. Detalii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal găsiți în declarația de protecția datelor a Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Twitter
Dispunem de un profil la Twitter. Furnizorul este Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irelanda. Detalii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal găsiți în declarația de protecția datelor a Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

9. Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter, we require, in addition to your e-mail address, the confirmation that you are the owner of the specified e-mail address and that you agree to receive the newsletter. This data is only collected for the purpose of being able to send you the newsletter and to document our authorization in this regard.  In addition, the following data is collected during registration:

 • IP address of the calling computer
 • Date and time of registration

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to this privacy policy. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 a) DSGVO. The logging of the registration process is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) DSGVO and serves as proof of consent to receive the newsletter. You can revoke your subscription to the newsletter at any time with effect for the future. Your personal data will be deleted when it is no longer required to fulfill the purpose.

This website uses Maileon to send newsletters. The provider is Travix Media GmbH, Alte Poststraße 4, 70173 Stuttgart. Maileon is a service with which we organize our newsletter dispatch and by means of which we can measure our marketing success. Our newsletters sent with Maileon allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. For more information on data analysis by Maileon newsletter, please visit: https://maileon.com/de/datenschutz/

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. If you do not want any analysis by Maileon, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Maileon after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this. For more details, please refer to the privacy policy of Travix Media GmbH at: https://www.travix-media.de/datenschutz

10. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.