Izjava o zaštiti podataka

1. Zaštita podataka na jedan pogled

Opće napomene

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?
Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?
S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju tako što nam ih priopćite. Ovo mogu npr. biti podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?
Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?
Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, tu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku za ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje pri surfanju može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting
Eksterni hosting Netlify

Ovu web stranicu hostira vanjski dobavljač usluga Netlify (hoster). Hoster obrađuje vašu IP adresu i čuva je u datotekama evidencije. Datoteke evidencije se ne čuvaju duže od 30 dana. Obrada podataka odvija se automatski i nužna je za dostupnost i sigurnost web stranice te njezino unapređenje. Ove informacije mogu se pronaći u Netlifyjevoj izjavi o zaštiti podataka i Netlifyjevim smjernicama GDPR-a.

Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima hostera. To može uključivati ​​prije svega zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke za kontakt, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1 toč. b DSGVO) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog osiguravanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga ( članak 6. st. 1 toč. f GDPR-a). Naš hoster će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza pružanja usluga i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Sklapanje ugovora za obradu narudžbi
Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zahtjevima zaštite podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbe s našim hosterom.

3. Opće napomene i obvezne informacije
Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa. Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:
TAMPOPRINT GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen

Direktor: Sylvester Philipp

Tel.: +49 71 50 92 8 – 0
e-pošta: info@tampoprint.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte i sl.).

Trajanje spremanja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno trajanjem spremanja, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete pristanak za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. rokovi čuvanja vezani za porezno ili trgovačko pravo); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše ćemo osobne podatke obrađivati ​​na temelju čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a ili čl. 9. st. 2 točke a GDPR-a, ako se obrađuju posebne kategorije podataka prema čl. 9 st. 1 GDPR-a. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se temelji na čl. 49 st. 1 toč. a GDPR-a. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka također se temelji na čl. 25 st. 1 TTDSG-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju čl. 6 st. 1 toč. b GDPR-a. Nadalje, obrađujemo vaše podatke ako su potrebni za ispunjavanje zakonske obveze na temelju čl. 6 st. 1 toč. c GDPR-a. Obrada podataka također se može odvijati na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Sljedeći stavci ove izjave o zaštiti podataka pružaju informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju.

Povjerenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu tvrtku:

Gospodin Steffen Emhardt, EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
e-pošta: datenschutz@tampoprint.de

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravni postupak. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Pristanak koji ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-pošte. Zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva ostaje nepromijenjena opozivom. Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR-a).

Ako se obrada podataka temelji na čl. 6 ST. 1 TOČ. E ili F GDPR-a, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama. Odgovarajuća pravna osnova na kojoj se temelji obrada može se pronaći u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati ​​vaše pogođene osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili da obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava (prigovor prema ČL. 21 ST.1 GDPR-a).

Ako se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; to se također odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako uložite prigovor, vaši se osobni podaci više neće koristiti u svrhe izravnog marketinga (prigovor prema ČL. 21 ST. 2 GDPR-a).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te o svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

 • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja provjere imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
 • Ukoliko se obrada vaših osobnih podataka dogodila/odvija protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči umjesto da se izbrišu.
 • Ako ste uložili prigovor u skladu s čl. 21 st. 1 GDPR-a, potrebno je uskladiti vaše i naše interese. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
 • Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – mogu obrađivati samo uz vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnih javnih interesa Europske unije ili države članice.
4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici
Kolačići

Naše internet stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

U nekim slučajevima kolačići tvrtki trećih strana također se mogu pohraniti na vaš krajnji uređaj kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni omogućuju nama ili vama korištenje određenih usluga tvrtke treće strane (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice za robu ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije, za stavljanje na raspolaganje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice za robu) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (nužni kolačići) pohranjuju se temeljem čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a i čl. 25 st. 1 TTDSG-a); suglasnost je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani u postavkama zaštite podataka, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Datoteke evidencije poslužitelja

Dobavljač stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke evidencije poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. To su:

 • Vrsta i verzija preglednika
 • operativni sustav koji se koristi
 • Referrer URL
 • Ime glavnog računala koje pristupa
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu se moraju snimiti datoteke evidencije poslužitelja.

Upit putem e-pošte, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, upit), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju čl. 6 st. 1 toč. b GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. st. 1 toč. f GDPR-a) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. toč. a GDPR-a) ako je ovo upitano; pristanak je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje, opozovete svoj pristanak za pohranu ili ako više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe - posebice zakonski rokovi čuvanja - ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analitiku i oglašavanje
Google Tag Manager

Koristimo Google Tag Manager. Ponuđač je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji možemo koristiti za integraciju alata za praćenje ili statistike i drugih tehnologija na našoj web stranici. Sam Google Tag Manager ne stvara nikakve korisničke profile, ne sprema kolačiće i ne provodi nikakve neovisne analize. Koristi se samo za administraciju i prikaz alata integriranih preko njega. Međutim, Google Tag Manager bilježi vašu IP adresu, koja se također može prenijeti Googleovoj matičnoj tvrtki u Sjedinjenim Državama.

Google Tag Manager koristi se na temelju čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i upravljanje raznim alatima na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a i čl. 25 st. 1 TTDSG-a ako pristanak obuhvaća pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Ponuđač je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su npr. pozivi stranica, duljina boravka, operativni sustavi koji se koriste i porijeklo korisnika. Ovi podaci su sažeti u korisničkom ID-u i dodijeljeni krajnjem uređaju posjetitelja web stranice.

Nadalje, možemo koristiti Google Analytics, npr. da snimite pokrete miša i pomicanja i klikove. Nadalje, Google Analytics koristi različite pristupe modeliranju kako bi dopunio snimljene skupove podataka i tehnologije strojnog učenja za analizu podataka.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje Google prikuplja o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD i tamo pohranjuju.

Ovaj alat za analizu koristi se na temelju čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao svoju web ponudu i svoje oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a i čl. 25 st. 1 TTDSG-a ako pristanak obuhvaća pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Dodatak za preglednik
Možete spriječiti Google u prikupljanju i obradi vaših podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obrada narudžbe
S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbe i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

6. Dodaci i alati
YouTube

Ova web stranica uključuje videozapise s web stranice YouTube. Operater web stranice je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ako posjetite neku od naših web stranica na koje je integriran YouTube, uspostavit će se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili.

Nadalje, YouTube može pohraniti različite kolačiće na vaš krajnji uređaj ili koristiti usporedive tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ove informacije se između ostalog koriste za prikupljanje video statistike, poboljšanje upotrebljivosti i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a i čl. 25 st. 1 TTDSG-a ako pristanak obuhvaća pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u YouTubeovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe TypeKit Fonts

Za ujednačen prikaz fontova koristimo tzv. web fontove koje na raspolaganje stavlja Adobe. Kada pozovete stranicu, vaš preglednik učitava tražene web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekst i fontove. U tu svrhu, preglednik koji koristite mora se povezati s Adobe poslužiteljima. To Adobeu daje do znanja da se našoj web stranici pristupilo putem vaše IP adrese. Adobe TypeKit fontovi koriste se u interesu jedinstvene i atraktivne prezentacije naše online ponude. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a.

Dodatne informacije o Adobe TypeKit fontovima mogu se pronaći u Adobeovoj izjavi o zaštiti podataka: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Možete postaviti svoj preglednik tako da se fontovi ne učitavaju s Adobe poslužitelja (npr. instaliranjem dodataka kao što su NoScript ili Ghostery). Ako vaš preglednik ne podržava Adobe fontove ili onemogućite pristup Adobe poslužiteljima, tekst će biti prikazan u zadanom fontu sustava.

Algolia Search

Opseg obrade podataka
Na našoj web stranici koristimo uslugu tražilice tvrtke Algolia Inc. ("Algolia") za traženje i indeksiranje sadržaja. Korištenjem tražilice Algolia, vaša IP adresa i vaš upit za pretraživanje bit će poslani na poslužitelj tražilice Algolia i tamo pohranjeni 90 dana u statističke svrhe. Molimo poštujte Algolia uvjete korištenja i Algolia smjernicu za zaštitu podataka. Algolia prikupljene podatke ne prenosi trećim stranama, već ih samo interno obrađuje radi statističke procjene i praćenja svojih usluga.

Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a.

Svrha obrade
Algolia se koristi u svrhu lakšeg pronalaženja informacija sadržanih na našoj web stranici i time osigurava jednostavnost korištenja. Ovo je također naš legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 toč. f. GDPR-a.

Trajanje pohrane osobnih podataka
Podaci se pohranjuju na poslužitelju tražilice Algolia u trajanju od 90 dana.

7. Prismic

Koristimo Prismic kao sustav za upravljanje sadržajem za našu web stranicu. Radi se o usluzi tvrtke Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138 u daljem tekstu samo „Prismic“.

Kako bi se omogućio prikaz sadržaja naše web stranice, prilikom pristupa našoj web stranici uspostavlja se veza s poslužiteljima Prismic.

Pravna osnova je čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Naš legitimni interes leži u optimizaciji i ekonomičnom radu naše web stranice.

Putem veze uspostavljene s Prismic-om kada pristupite našoj web stranici, Prismic može odrediti s koje je web stranice poslan vaš zahtjev i na koju IP adresu se sadržaj treba prenijeti.

Prismic pruža više informacija na https://prismic.io/legal/privacy i https://prismic.io/security te navodi da je Prismic-ova smjernica za zaštitu podataka u skladu sa zakonima EU o zaštiti podataka (GDPR).

8. Online prisutnost na društvenim mrežama
Obrada podataka putem društvenih mreža

Održavamo javno dostupne profile na društvenim mrežama. Društvene mreže koje konkretno koristimo možete pronaći u nastavku.

Društvene mreže kao što su Facebook, Twitter itd. obično mogu sveobuhvatno analizirati vaše korisničko ponašanje kada posjetite njihovu web stranicu ili web stranicu s integriranim sadržajem društvenih medija (npr. gumbi za lajk ili reklamni banneri). Posjet našim mjestima prisutnosti na društvenim mrežama pokreće brojne postupke obrade vezane uz zaštitu podataka. Konkretno:

Ako ste prijavljeni na svoj račun društvenih medija i posjetite naša mjesta prisutnosti na društvenim mrežama, operater portala društvenih medija može dodijeliti ovaj posjet vašem korisničkom računu. Pod određenim okolnostima, međutim, vaši osobni podaci također mogu biti zabilježeni ako niste prijavljeni ili nemate račun na dotičnom portalu društvenih medija. U tom slučaju ti se podaci prikupljaju, primjerice, putem kolačića koji se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili bilježenjem vaše IP adrese.

Uz pomoć ovako prikupljenih podataka, operateri portala društvenih mreža mogu kreirati korisničke profile u kojima se pohranjuju vaše preferencije i interesi. Na taj način vam se reklame temeljene na interesu mogu prikazati unutar i izvan odgovarajuće prisutnosti na društvenim mrežama. Ako imate račun na odgovarajućoj društvenoj mreži, reklame temeljene na interesima mogu se prikazati na svim uređajima na kojima ste prijavljeni ili ste bili prijavljeni.

Također imajte na umu da ne možemo pratiti sve operacije obrade na portalima društvenih medija. Ovisno o pružatelju usluga, operateri portala društvenih medija mogu izvršiti dodatne postupke obrade. Pojedinosti se mogu pronaći u uvjetima korištenja i propisima o zaštiti podataka dotičnih portala društvenih medija.

Pravni temelj
Naši nastupi na društvenim mrežama trebali bi osigurati najširu moguću prisutnost na internetu. Ovo je legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 toč. f GDPR-a. Postupci analize koje pokreću društvene mreže mogu se temeljiti na različitim pravnim osnovama, koje moraju navesti operateri društvenih mreža (npr. pristanak u smislu čl. 6 st. 1 toč. a GDPR-a).

Kontrolor i ostvarivanje prava
Ako posjetite neko od naših mjesta prisutnosti na društvenim medijima (npr. Facebook), zajednički smo s operaterom platforme društvenih medija odgovorni za postupke obrade podataka pokrenute tijekom ovog posjeta. U načelu, svoja prava (informacija, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i pritužbe) možete ostvariti kako u odnosu na nas kao i operatera dotičnog portala društvenih medija (npr. u odnosu na Facebook).

Imajte na umu da unatoč zajedničkoj odgovornosti s operaterima portala društvenih medija, nemamo puni utjecaj na postupke obrade podataka portala društvenih medija. Naše opcije se uvelike temelje na korporativnoj politici dotičnog pružatelja usluga.

Trajanje pohrane
Podaci koje prikupljamo izravno putem prisutnosti na društvenim mrežama bit će izbrisani iz naših sustava čim zatražite brisanje, opozovete svoj pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka prestane vrijediti. Spremljeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Obvezne zakonske odredbe - posebno rokovi čuvanja - ostaju nepromijenjene.

Nemamo utjecaja na trajanje pohrane vaših podataka, koje operateri društvenih mreža pohranjuju za vlastite potrebe. Za pojedinosti se obratite izravno operaterima društvenih mreža (npr. u njihovoj izjavi o zaštiti podataka, vidi dolje).

Detalji o društvenim mrežama

Facebook
Imamo profil na Facebooku. Ponuđač ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Prema Facebooku, prikupljeni podaci također se prenose u SAD i druge treće zemlje.

Postavke oglašavanja možete samostalno prilagoditi na svom korisničkom računu. Da biste to učinili, kliknite na sljedeću poveznicu i prijavite se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pojedinosti se mogu pronaći u Facebookovim pravilima o privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Imamo profil na Instagramu. Ponuđač ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pojedinosti o tome kako postupaju s vašim osobnim podacima možete pronaći u Instagramovoj izjavi o zaštiti podataka: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Imamo profil na LinkedInu. Ponuđač je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. LinkedIn koristi reklamne kolačiće.

Ako želite onemogućiti reklamne kolačiće LinkedIn, upotrijebite sljedeću poveznicu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Pojedinosti o tome kako postupaju s vašim osobnim podacima mogu se pronaći u LinkedInovoj deklaraciji o zaštiti podataka: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Imamo profil na YouTubeu. Ponuđač je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pojedinosti o tome kako postupaju s vašim osobnim podacima mogu se pronaći u YouTubeovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Xing
Imamo profil na Xingu. Ponuđač je New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Njemačka. Pojedinosti o tome kako postupaju s vašim osobnim podacima mogu se pronaći u Xingovoj izjavi o zaštiti podataka: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Twitter
Imamo profil na Twitteru. Ponuđač je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska. Pojedinosti o tome kako postupaju s vašim osobnim podacima mogu se pronaći u Twitterovim pravilima o privatnosti: https://twitter.com/de/privacy.

9. Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter, we require, in addition to your e-mail address, the confirmation that you are the owner of the specified e-mail address and that you agree to receive the newsletter. This data is only collected for the purpose of being able to send you the newsletter and to document our authorization in this regard.  In addition, the following data is collected during registration:

 • IP address of the calling computer
 • Date and time of registration

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to this privacy policy. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 a) DSGVO. The logging of the registration process is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) DSGVO and serves as proof of consent to receive the newsletter. You can revoke your subscription to the newsletter at any time with effect for the future. Your personal data will be deleted when it is no longer required to fulfill the purpose.

This website uses Maileon to send newsletters. The provider is Travix Media GmbH, Alte Poststraße 4, 70173 Stuttgart. Maileon is a service with which we organize our newsletter dispatch and by means of which we can measure our marketing success. Our newsletters sent with Maileon allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. For more information on data analysis by Maileon newsletter, please visit: https://maileon.com/de/datenschutz/

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. If you do not want any analysis by Maileon, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Maileon after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this. For more details, please refer to the privacy policy of Travix Media GmbH at: https://www.travix-media.de/datenschutz

10. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.